Robotické plečky a automaticky naváděné plečky

Automatická plečka 

Jedná se o nový systém automatického plečkování, který je schopen eliminovat veškerý plevel i mezi rostlinami v řádku. Automatická plečka je zároveň opticky naváděna tak, aby zcela autonomně udržela směr jízdy a nevybočila z řádku ani v případě „kličkování“ řidiče traktoru.

Systém pracuje na principu nepřetržitého snímání plochy listoví. Speciálně navržené kamery snímají plochu kolmo k řádku a na základě velikosti plochy shluků listoví systém určuje, které rostliny budou eliminovány. Velikost této plochy samozřejmě farmář jednoduše určí sám na základě druhu a velikosti plodin.

automatické plečkování

Záznam kamer

Obr. 1 – Záznam z jednotlivých kamer je možné jednoduše zobrazit prostřednictvím tabletu nebo chytrého telefonu, který je k zařízení připojen prostřednictvím WIFI.

Díky systému dvou pohyblivých radliček, poháněných na principu hydromotoru, může systém pracovat prakticky bez omezení v bezprostřední blízkosti rostlin, aniž by došlo k poškození listoví. Tyto radličky jsou v základní poloze „uzavřené“ tzn., že zůstávají u sebe a „otevřou“ se pouze v případě, že je systémem detekována kulturní plodina (rostlina splňující danou hranici – min. velikosti plochy listů). V případě, že se tedy v řádku vyskytne mezera a několik rostlin chybí, radličky zůstanou uzavřeny.

automatické plečkování

Dráha jednotlivých radliček v závislosti na nastavení systému

Obr. 2 – Systém na základě listoví určuje přesnou dráhu jednotlivých radliček, kterou je možné jednoduše upravit s přesností cca 1 cm, např. chce-li pěstitel plečkovat ve stanovené vzdálenosti od stonku rostliny nebo má-li se systém řídit okrajem listoví.

Automatické navádění celého stroje zajišťuje přesnou dráhu systému i v případě, že traktor mírně vybočí ze své dráhy. Velká výhoda systému navádění spočívá v tom, že využívá všech kamer, kterými je plečka osazena, příp. mezery a jiné disproporce v jednotlivých řádcích tedy systém nematou a ten je schopen na základě údajů z ostatních řádků držet správný směr.

 

Automaticky naváděné nožové plečky

Podobný systém je využit i při konstrukci automaticky naváděných pleček pro zeleninu, a to při použití stejného softwaru, ovšem menšího množství spec. upravených kamer. Tento systém vyniká svojí přesností a oproti opticky naváděným systémům, které jsou běžně využívány pro klasické polní plodiny typu kukuřice atd. i mnohem vyšší citlivostí (možnost práce v opravdu raném stádiu růstu) a přesností.

Systémy optického navádění pro klasické polní plodiny v naší nabídce naleznete také!

https://www.youtube.com/watch?v=r-Oqtb3N1pI

Další možností je navádění pomocí GPS.

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat…

Robotické plečky a automaticky naváděné plečky

Jaké jsou zkušenosti našich partnerů?

realizace našich projektů

#

MŮŽEME VÁM S NĚČÍM POMOCI?

Neváhejte nás kontaktovat s Vašimi požadavky.

 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #
 • #